Friday, 3 April 2015


hidup -
aku percaya kita tak mungkin sempurna dalam semua perkara .

kalau punya lebih , kurangnya jangan lupa .

No comments:

Post a Comment